Design Kreslení

Vytvořte si dokonalý obrázek diáře

Dnes si ukážeme, jak jednoduše lze vytvořit dokonalý obrázek diáře, který lze použít i jako vzhlednou ikonu. Jde o návod, do kterého se mohou pustit i začátečníci. Krok po kroku si ukážeme jak na to. Při tvorbě využijeme stíny, textury i práci s vrstvami.

Jako první si otevřete Photoshop a vytvořte nový dokument.

Nový dokument

Nový dokument

Nyní si přichystejte a vložte dřevěnou texturu jako další vrstvu. Následně zvolte kombinaci Ctrl + T a texturu si správně narovnejte na plochu, kterou budeme potřebovat. Nyní ještě srovnáme křivky pomocí Obraz-Přizpůsobení-Křivky

2

A toto je výsledek

Výsledek

Výsledek

Nyní zvolíme nástroj Zaoblený obdélník (zkratka U) a nastavíme mu fixní rozměr 700px x 550px a radius 40px. Vyplňte ho barvou # 742b00 .

4

Nyní zvolíme Filtr-Šum-Přidat šum

Přidat šum

Přidat šum

Nyní zvolíme vpravo u vrstev Styl vrstvy-Volby prolnutí a zvolíme Vržený stín

6

A zde máme výsledek, můžeme ho pojmenovat – Krytí 1

Krytí 1

Krytí 1

nyní si opět zvolíme nástroj zaoblený obdélník (U), velikost bude stejná, 700px x 550px a radius = 40px. Vyplníme ho barvou # 5c3016. Nyní stiskněte Ctrl+T a udělejte nový obdélník malinko menší než je „krytí 1“ a pojmenujte ho krytí 2.

8

Duplikujte „krytí 2“, klikněte na ikonku vrstvy a změňte barvu na # 742b00. Pojmenzjte tuto vrstvu na „krytí 3“. Jděte na Filtr-Šum-Přidat šum

9

Nyní jděte na Filtr-Rozostření-Rozmáznout

Rozmáznout

Rozmáznout

Změňte vrstvu s názvem „krytí 3“  (v rozklikávací nabídce) na Násobit (multiply) a dostanete toto

Násobit

Násobit

Nyní uděláme čtvrtý zaoblený obdélník s rozměry 660px x 520px, vyplníme ho barvou #571803, přidejte styl vrstvy jako u tohoto obrázku a pojmenujte jí „krytí 4“

Krytí 4

Krytí 4

A toto je výsledek

13Nyní vytvoříme pátý zaoblený obdélník s rozměry 610px x 490px , vyplníme ho barvou #ffffff

14

Přidejte Styl Vrstvy-Volby prolnutí-Vržený stín

15

Ve stejné nabídce přidejte ještě Vnitřní stín

Vnitřní stín

Vnitřní stín

Opět ve stejné nabídce stylu vrstev zvolíme Překrytí přechodem

Překrytí přechodem

Překrytí přechodem

A tady je výsledek

18

Vytvořte další zaoblený obdélník o velikosti 610px x 490px, vyplňte barvou  #ffffff a budeme ho škálovat aby byl opět trochu menší, vrstvu pojmenujeme „Papír“.

Papír

Papír

Styl vrstvy nastavte opět na Vržený stín

20

Opět přidejte i Vnitřní stín

Vnitřní stín

Vnitřní stín

Dostaneme tento výsledek

22

Jako další vytvoříme novou vrstvu a pojmenujeme jí „střední čára“. Připravíme si tvrdý Štětec (zkratka B) s rozměrem 2px a barvou#742b00. Poté vezmeme Nástroj Pero (P) a uděláme vertikální čáru v prostředku vrstvy „Papír“. Klikněte pravým tlačítkem na volbu Vytáhnout cestu a vyberte jako nástroj Štětec.

23

Dostaneme toto

24

Vytvořte novou vrstvu a pojmenujte ji „horizontální linky“, umístěte ji pod vrstvu „střední čára“. Nastavte si barvu popředí na #017d93 a nastavte si velikost tvrdého štětce na 2px. Nakreslíme nějaké horizontální linky stejným způsobem jako jsme nakreslili střední čáru v předchozím kroku. Poté nastavíme vrstvu „horizontální linky“ na Násobit a průhlednost snížíme na 50%.
Dostaneme tento výsledek

25

Dále vytvoříme novou vrstvu a nazveme jí „vertikální linky“. Barvu popředí nastavíme na # ff0000 a tvrdý štětec zvolíme s velikostí 2px. Vertikální linky uděláme stejným způsobem jako jsme dělali střední čáru. Uděláme vždy po 2 linkách na stránce, jako vidíte na obrázku. Poté nastavíme vrstvu s vertikálními linkami na Lineární světlo (v rozklikávací nabídce ) a průhlednost na stavíme na 50%

Vertikální linky

Vertikální linky

Nyní použijeme Nástroj Elipsa, aby jsme vytvořili díry na kroužky, barvu zvolíme # 000000  uděláme rovnoměrně černé elipsy, jako vidíte níže.

27

Nyní si vezmeme Zaoblený obdélník a uděláme zaoblený obdélník jako vidíte níže, tedy spojení děr kroužky. Radius zvolte 40px

28

Nyní přidáme tyto styly vrstev, tedy Vnitřní stín, Vnitřní záři a Překrytí přechodem

29

30

31

A zde je výsledek

32

Nyní vrstvu duplikujeme, klikneme pravým a vyčistíme styly vrstev, změňte barvu na color #000000, vložte ji dovnitř kovového kroužku a poté jděte na Filtr-Rozostření-Gaussovské rozostření.

33A získáme toto

34

Nyní duplikujte kovový kroužek a rozmístěte ho i na zbylých 5 spojů.

35,

nyní vytvoříme červený obdélník s radiusem 40px a nazveme ho „červená záložka“, dáme ji přes „krytí 4“ a vybereme pro ní tyto styly vrstev: Vržený stín a Překrytí přechodem.

36

37

A dostaneme obrázek jakým je tento

38

Duplikujeme červenou záložku a vrstvu přejmenujeme na „modrá záložka“. Ve stylu vrstev zvolíme vržený stín a změníme Překrytí přechodem tak jak vidíte na obrázku.

39

A tady je výsledek

40

Vrstvu znovu duplikujeme, ale tentokrát ji nazveme „Zelená záložka“. Opět změníme překrytí přechodem, nyní na zelenou.

41

A toto dostaneme

42

Už je vše téměř hotové. Nyní vytvořte skupinový název „Ikona diáře“, a vložte všechny vrstvy do této jedné skupiny, kromě dřevěného pozadí.

43

Nyní stiskněte Ctrl+T a diář trochu přetočte na levou stranu. Váš finální výtvor by měl vypadat takto:

Final

Pokud jste vše zvládli, tak vám gratulujeme, příště se podíváme na další návody