Kreslení Ostatní tvorba

Ilustrátoři se zapojili do výzvy “Kresli pro planetu”, aby zvýšili povědomí o ekologickém problému

Otázka ekologie je nesmírně důležitá, nejen pro náš život, ale zvláště pro životy dalších generací. Umělci se nechávali často inspirovat situací ve světě, politickými či kulturními problémy, dnes však mají další inspiraci, a to bohužel negativní v podobě ekologické krize. Tu prožívá planeta už dlouho a bohužel se vše spíše zhoršuje, než aby docházelo k efektivnímu řešení problému.  

Ukažme si pravdu

Mnozí ilustrátoři zareagovali na výzvu “Kresli pro planetu” a vzniklo mnoho zajímavých kreseb, které upozorňují na stěžejní ekologické problémy, ať už se jedná o znečišťování planety odpadem, globální oteplování, znečištění ovzduší či problémy pěstováním potravin, vymíráním jednotlivých druhů atd. Ilustrátoři skrze své kresby doslova promlouvají k lidem. Nechte se i vy inspirovat jejich kresba či se nad nimi alespoň zamyslete.

Kolik času naše planeta ještě má, než ji naprosto změníme. Stačí důkazy týkající se změny klimatu, které přináší mnohé přírodní apokalypsy. Otázkou je, kdy přijde ta největší. 

Důvod, proč zachránit planetu, proč se oni starat je ten, že dáme prostor k žití našim dětem. 

Velmi moderní ilustrace, která poukazuje na problém globálního oteplování a zmenšujícího se životního prostoru ledních medvědů. 

Smutné připodobnění reality. 

Mnohé organizace nyní spolupracují s dobrovolníky a čistí pláže po celém světě, zvláště v Asii.

Trefně vyobrazený boj znečištění a ochranitele planety Země.

Kolik času planetě zbývá?

Typické znázornění problémy znečištění planety Země, vod, ovzduší, země nečistotami, odpadky, chemikáliemi apod. 

Dnes již smutná pravda na mnoha místech.

Jednou možná naše realita, zatím jen budoucnost. 

Aby bylo místo pro pěstování potravy pro osoby žijící na druhém konci planety…

Smutné ilustrace, které ukazují pravdu. I když nám v mnohém přijde vzdálená, jelikož žijeme v civilizovaném světě, na mnoha místech je toto realita. Zamyslete se nad tím, až budete kupovat balený mladý kokos či avokádo.