Vytvoření ostrých hran u linek

Vytvoření ostrých hran u linek