Kreslení mandal: 3. díl

Estimated read time 5 min read

Z mandal lze vyčíst zajímavé diagnostické informace a objeví se v nich i skryté obsahy našeho vědomí či dokonce nevědomí. Z předešlých informací si můžeme sami vytvořit obrázek toho, co lze z mandaly vyčíst. Použití barev, tvarů, pečlivost provedení, originalita a jsou i další možnosti.

Právě, že jde o složitý obrazec v několika osových souměrnostech, vyžaduje to větší péči a soustředění a tím navíc vyjádření své duše a současného psychického rozpoložení.

 

Mandala jako lék na duši

Nechceme se pouštět do složitých psychologických rozborů, ale co můžeme závidět Asii, je meditace. Známe ji i u nás, třeba v náboženství, ale mezi laiky nemá takový dosah a už vůbec ne hloubku. Mandala právě tomu, že může ve své podstatě vyjadřovat vícero vlastností (smyslů), a díky tomu, že je soustředěná do jednoho bodu (středu), je ideální předlohou pro meditaci. V prvé řadě jde o sjednocení myšlenek, zbavení se psychických stresů. Ve druhé řadě to je si uvědomění si vlastní podstaty, sebe poznání. Dostat se do dalších vrstev duše je složité a bez usměrnění někým zkušeným asi toho nedosáhneme, nám bude asi stačit, když v klidu duše něco vyplave na povrch, co jsme netušili. Může jít o nějaké souvislosti, vztahy či vědomí budoucnosti.

Jak kreslit mandalu

Po dlouhém úvodu se konečně dostáváme ke kresbě samotné. Můžeme si jako vzor vzít mandalu již hotovou, ale to je pak jen kopírování druhého, ale na druhou stranu si zvykneme rychleji zejména na souměrnost o více osách. Takže nejdříve bychom měli mandalu kreslit jen tvarově v lince. I tady se dá vyjádřit mnohé, protože ve tvarech a liniích se dá vyjádřit mnoho myšlenek.

 

Souměrnost

Častokrát zde již padlo slovo souměrnost. Ta ale může být různá, nejčastěji osová. To znamená, že obraz se nezmění, když bychom na osu postavili zrcadlo. Takových os může mít mandala více, většinou dvě, čtyři, osm, ale i tři či šest atd. To znamená, že čím víc os, tím se vícekrát motiv opakuje.

Další souměrnost může být bodová či středová, pro kreslení je složitější, ale není zas tak nemožná i pro začátečníka. Je dobré použít odpichovátka a předkreslení pomocných čar (ty všechny procházejí středem, a jakýkoliv bod se nanáší na jednu čáru ve stejné vzdálenosti od středu na její druhou stranu za středem).

Nesouměrná souměrnost

Tímto zdánlivě nesmyslným titulkem chceme vyjádřit kresbu mandaly, která může být v některé části víceosově souměrná, ale v určitém místě, většinou v některém mezikruží, je dekor, který se sice opakuje, ale již není osově souměrný. Představte si jednoduše kornout se zmrzlinou, kdy „oplatka“ je jako trojúhelník a zmrzlina je pak vyjádřena šroubovicí a může být ve vrcholu klidně posunutá do vedlejší kruhové výseče.

 

Jak na mandalu

Měli bychom chápat mandalu, jako něco vyššího, než jen prostou kresbu. Na začátku jsme psali o čarodějné formulce, i ta se přece musí vyslovit s určitou úctou a vírou. Mějme proto i úctu i víru k mandale. Především bychom si na ni měli udělat čas a nekreslit ji mezi polévkou a hlavním chodem při obědě. Připravme si všechny věci, které budeme potřebovat, ořežme a nabrusme tužky, buďme při kreslení sami, nebo se alespoň při kreslení s nikým, pokud možno nebavme. Základem kresby mandaly je soustředění a vědomí, proč ji malujeme. Účel, jak jsme již naznačili, může být různý. Nemusí být vždy hluboký, ale může to být i jen prostá radost z vlastní tvorby, pěkná kombinace tvarů i barev. Můžeme i zkoušet třeba mandalu jen z rovných čar a úhlů, jen z obloučků, jen z odstínů jedné barvy, třeba jen z jednoho motivu, třeba srdíček, ovoce, písmenek a podobně.

 

Dokončení ve 4. dílu.

 

Další články:

Další články autora: