Jak napodobit historické slohy 1.

Estimated read time 5 min read

Dnes si většina lidí libuje v tom být moderní, ale co to je „být moderní“? Za moderní díla většinou považují neodborníci to, čemu nerozumějí. Ale ruku na srdce, je moderní kubismus? Většina lidí řekne, že ano, ale ono mu je 100 let! Ale nechceme tady dělat přednášky, co je moderní a co není, na tom se ani odborníci neshodnou, natož ostatní lidé.

My bychom chtěli ukázat, jak lze ve výtvarném díle, a tady může jít o malbu, napodobit některý z historických slohů. Tomu se dnes věnuje skoro nula procent výtvarníků, takže se tu otevírá pole, jak být originální.

Dějiny umění zaznamenaly mnoho kultur, které tvořily natolik typicky, že je možno se do nich vcítit, i když budeme tvořit v 21. století. Ale chceme připomenout, že jde skutečně jen o vcítění, většinou v historii umělci tvořili pod velkým tlakem víry své i vnucené, a to my, kteří milujeme svobodu a volnost, těžko pochopíme.

 

Doma kamenná, primitivní

O době kamenné se může říct, že byla primitivní, ale věřte, že třeba za 1000 let bude i naše kultura vypadat jako primitivní. My přece nejsme vrcholem civilizace, my jsme jen jedním z jejich schodů, kterými tato těžkopádná „instituce“ stoupá k nebesům. Pokud chceme kreslit jako v době kamenné, bylo by nejlepší nepoužívat tužku, ale třeba kus černého uhlí, cípek látky namočený v barvě či tuši, nebo kus dřeva. Ale jde kreslit třeba nožem do špalku.

kun doby kamenne

Asi by si měl člověk 21. století udělat přípravu, než se pustí do tak časově vzdálené tvorby, třeba v tom, jak namalovat slona či žirafu dvěma či třemi tahy. Chce to se soustředit na hlavní charakteristiky kresleného objektu, vynechat detaily, ale neberte vůbec ohled na dětskou malbu. Ta se mu sice blíží, ale její smysl má jiné kořeny. Obdobně neberme si za vzor výtvarníky, kteří kreslí dobu kamennou, jako třeba seriál Flintstoneovi.

 

Témata doby kamenné

V době kamenné se malovala především zvířata, a to velice dokonale, i když ne proporcionálně. Najdeme zde i lidi, většinou však velice schematicky. Z věcí se dochovaly zbraně, jako jsou luky a oštěpy, a pak lodě. Při kresbě doby kamenné není problém udělat čáru na víc, protáhnout některou část těla o trochu víc, ale musí to vždy účelové. V době kamenné si představujeme, že malíř tvořil to, co chce ulovit, třeba tučného zubra či jelena, tak jim namaloval tlusté tělo a jen tenké nožičky, ale zato velké rohy či parohy. těch se totiž na druhé straně obával. Z kreseb lodí víme třeba, kolik měly veslařů a jakou plachtu.

lod doby kamenne

Výtvarná díla doby kamenné se nám zachovaly v několika materiálech. U nás to jsou třeba řezby do kostí, v cizině pak i malby v jeskyních a převisech či rytiny do kamene. Takové díla najdeme jak v Africe, tak i v Evropě a i na jiných světadílech. Díla z doby kamenné mohou být i třeba mladší než již zmíněný kubismus, když je ale tvořili lidé žijící v době kamenné někde v brazilském pralese či v australské buši. Dílo z doby kamenné, ostatně to platí i o jiných kulturách, není časově určeno, ale filozoficky.

 

Technika kresby

Po troše teorie se pustíme do kreslení. Můžeme použít i barvy, třeba pro tento styl jsou vhodné uhle, ale jde o barvení rámcové, byť se nám dochovaly ukázky takřka dokonalé, dalo by se říci umělecky zpracované. Výběr témat bude velmi omezený, zvířata, život v lese, lodě na moři, jak jsme se již ostatně zmínili. Časem, pokud se budete tomuto směru věnovat, zjistíte, že lze témata hledat i jinde. Jen by naše dílka neměla být karikaturou, tou nikdy žádné dílo z doby kamenné nebylo.

 

Závěr

Nechtěli jsme zde psát kunsthistorickou přednášku, ale jen vytáhnout to, co je pro kresbu doby kamenné charakteristické, ale s tím, abychom se jen neučili kopírovat stará díla,ale vytvářeli pomocí dávné techniky díla nová.

Další články:

Další články autora: