Kreslení – jak být originální: 3. díl

Estimated read time 4 min read

Dnes se zaměříme na kreslení, v němž nelze být neoriginální, a to je nefigurativní či abstrakční kresba. Nebudeme tato slova rozebírat, čím se odlišují ve významech. Důležité je, k jakým výsledkům se dobereme. Ostatně většinou při vzniku nového směru se nikdo nezaobíral názvem, ten přišel později.

Rukopis

Tento název kapitoly tu již byl, přesto právě v abstrakci je vidět nejvíce. Když kreslíře vede model, snaží se čarami jeho proporce dostat na papír, ale když před sebou model nemáme, vede nás jen myšlenka. Tady se můžeme dostat třeba ke kresbě léčitelů, k automatické či intuitivní kresbě nebo kresbě pravou a levou hemisférou. Zde se pracuje s podvědomím a ne za účelem vzniku uměleckého díla. I když některé výtvory takto vzniklé by se určitě zarámovat daly.

Ale vraťme se k rukopisu. Tady můžeme připomenout jedno rčení, které jsme již užili, a to, že co nemá řád, je neřád. Na jedné kresbě bychom měli použít jeden styl nebo více jen v určitém řádu.

 

Jak do abstrakce

Abstrakci najdeme všude kolem sebe, stačí se jen dívat. Můžeme něco namalovat podle skutečnosti, ale divák nepozná, o co jde, protože je to malý díl skutečnosti. Třeba detail květu, spleť kabelů, detail části dlaně, kresba na zajímavém kameni, seskupení mraků a podobně. Zde může některé detaily či linie zvýraznit, a máme abstrakci. O abstrakci jsme se již zmínili při kresbě neskutečných křižovatek, ale můžeme obdobně kreslit kořeny a větve stromů, zkrátka fantazii se meze nekladou.

Několik dalších rad

Nefigurativní kresba je zvláštní v tom, že tu nemáme figury, které bychom mohli pojmenovat, ale nejde jen o figury ve významu postav lidí či zvířat, může jít o jiné objekty nebo předměty i z oblasti fikce. U takové malby se vyplatí si namalovat jeden námět, a ten pak postupně předělávat a přepracovávat, zdokonalovat. Když si myslíte, že jste hotoví, odložte kresbu a podívejte se na ni za týden. Pak jistě přijdete na další možnosti. Kresbu si lze představit jako plátno, se kterým můžete různě kroutit a prohýbat ho. Takový obrázek pak získává dynamičnost a napětí. Kreslete lehkou rukou, zvýrazňujte jen některé detaily.

ě

Závěr

Věříme, že jsme čtenáře neuspokojili v jeho touze po vědomostech o abstrakci a nefigurativním umění. V tomto směru ani nejde dát vše do jednoho článku, jak je to rozmanité téma. Ale myslíme si, a o tom jsme také psali, že nejčastěji získá vlastní rukopis ten, kdo není nikým ovlivněn. Nenechte se proto ovlivnit někým a ničím, těch pár rad a obrázků určitě stačí k tomu, abyste začali.

Nechceme nikoho přesvědčovat, aby se pouštěl do abstrakce, k tomu musí každý dospět sám. Na cestě se určitě setká s mnohým nepochopením, ale nepochopen byl i mnohý malíř, jehož obrazy se dnes podávají za milióny.


Další články:

Další články autora: