Textové Efekty

Hrátky s písmeny: 1. díl

Pokud chce gramotný člověk něco pěkně a výtvarně napsat, dnes většinou použije počítač a vybere si z desítek různých písem a text vytiskne. Stránku lze doplnit nějakou kytičkou či jiným obrázkem nebo grafikou, to již záleží na dovednosti každého “výtvarníka”. Píšeme to v uvozovkách, protože v pravdě nejde o výtvarné dílo, tak možná, když jsme sami napsali nějakou básničku k výročí či k nějaké oslavě.

Na druhou stranu i takový obrázek zalaminovaný je i po letech pěknou vzpomínkou. My se ale vydáme jinou cestou, budeme si s abecedou, a třeba i čísly, trochu hrát. Typografie, tedy věda o písmu, má určité zásady, ale na ty můžeme klidně zapomenout, ovšem s jednou podmínkou – náš text musí být čitelný, a to zdůrazňujeme jako hlavní bod naší práce. Můžeme sice vytvořit i nějaké tajemné písmo. ale to je jiná kapitola.

 

Téma textů

Pro výtvarně zpracovanou abecedu si musíme vhodně vybrat účel, zpracovat takto celou Babičku, by bylo moc pracné a hlavně neúčelné. Při delších textech volme raději písmena jednodušší a čitelnější. Vhodné jsou blahopřání k sňatku, k významnému výročí, ale i obrázek třeba nad dveře, kam se dříve umisťovaly obrázky “domácí štěstí” s vtipným či přejícím textem (Host do domu, hůl do ruky / S úsměvem vstupuj, s úsměvem odcházej!). Pak jsou velice vhodné vtipné reklamní texty třeba do hospůdky – třeba “Pivo, nápoj muže, pije, dokud může”. Námět kresby by měl ale korespondovat s prostředím. Nezpracovávejme takto ale varovné nápisy, třeba “nízký průchod”, protože než by někdo nápis přečetl, měl by rozbitou hlavu.

 

Hlavní je myšlenka

Myšlenka pro materialisty není tím hlavním, ale my tvoříme výtvarné dílo, takže musíme o své práci hodně přemýšlet. Základní ideou je, zda budeme tvořit text po písmenkách či celý text zpracujeme jako jeden obraz. To jsou dvě základní možnosti, proto se budeme každé věnovat zvlášť. Začneme tedy kresbou po písmenkách.

 

Písmenka jak korálky

Už v názvu kapitoly jsme nabídli jednu možnost, jak si jednoduše vytvořit vlastní abecedu – na nitce navlečené korálky, každý výtvarně zdobený a v každém jedno písmenko.Je to jednoduché, vtipné a zvládnou to do určité míry i děti. Korálky nemusí být stejné, můžeme “navlékat” i jiné předměty, třeba tak, aby naznačovaly písmenko uvnitř, např. A – auto, B- banán atd.

1

Další možností je tvorba vlastní abecedy, třeba do kroužků. Nebudou zde žádné jiné ozdoby, jen zkrátka směstnáme každé písmeno do kolečka. U některých to není problém, s jinými si budeme muset trochu pohrát, ale výsledek může být pěkný. Nemusíme pracovat jen s kruhem (třeba jako snubní prstýnky), ale i s jinými tvary, třeba ovály, hruškou, čtverečky, tvary lze i kombinovat, fantazii se meze nekladou. Písmenka lze tvořit i z lidských postav nebo zvířátek.

kresba 01-10b

Opět nesmíme zapomenout na to hlavní, že text musí být především čitelný. Lze také písmenka spojovat v rámci jednotlivých slov. Místo stylu korálků lze tvořit jiné řady, třeba lístky na větvičce, konvoj lodiček na vodě, peloton jezdců na silnici. Vždy záleží na pečlivosti a nápaditosti a třeba i na tom, o co se obdarovaný zajímá.

kresba 01-10c

 

Práce s písmenem

Trochu technickou záležitostí je tvorba písmen jako takových,. Už jsme to naznačili možnost písmen do tvarů, ale můžeme s nimi pracovat se zcela jiným přístupem. Nechceme tady vytvářet návody, jak si s literami pohrávat, protože chceme od čtenářů jejich vlastní výtvarný přístup, proto budeme jen naznačovat.

Na písmena lze jit s volnou rukou, ale i s pravítkem. Když použijeme čistě technické zpracování, je zajímavé pracovat s ohniskem plastických hranatých písmen. Ohnisko může být zcela nečekané, třeba uprostřed plochy, v rohu a podobně. Nesnažme se ale mít pro každé písmenko ohnisko jinde, text by vypadal roztržitý, neuspořádaný. Pamatuje na jednu z výtvarných pouček – Co nemá řád, je neřád! A u textů to platí obzvláště. Hrát si ale můžeme i s jednotlivými písmeny, nožičky lze rozšiřovat, zužovat u jemně kroutit. Vzorů můžeme najít třeba na internetu mnoho. Ale my přece chceme něco originálního, nehledejme vzory a snažme se vytvořit originál.

 

Pár rad na závěr

Jsme si vědomi, že skoro celá kapitola byla samá rada, proto jen krátce na závěr. Text bychom neměli přeplňovat barvami ani různými ozdobami, vzpomeňte si na japonskou kaligrafii, která je samostatným výtvarným oborem. Začněte nápadem, který budete postupně rozvíjet a nenechte se odradit neúspěchem. Když je myšlenka dobrá, určitě to dobře dopadne. Snažte se mít jeden styl, který nějak souvisí s textem i obdarovaným. Konečný nápad pak vytvořte velice pečlivě, písmo je jedním z nejdůležitějších lidských výtvorů, tak si ho važme i my.