Kreativní barva ve fotografii

Estimated read time 4 min read

Žijeme v době obrazů, kdy skutečnost vnímáme a známe více skrze virtuální a jinak zprostředkované obrazy reality než skrze to, co nás opravdu obklopuje. Stejně tak si možná neuvědomujeme, že barevný svět, který považujeme za samozřejmý a který sami různým způsobem aktivně či pasivně spoluvytváříme a zobrazujeme, není zdaleka takový, jak se nám jeví.

Je to dar našich smyslů a schopnosti mozku tyto informace vyhodnotit a vidět tak trávu zelenou, nebo modré či mochomůrku červenou, cítit vůni rozkvetlé louky, slyšet na ní bzučet čmeláka a zpívající ptáky na stromech anebo se dotknout ježka, který tamtudy někam pospíchal. Ano, skutečnost může být i takto banální, ale zároveň úchvatná v tom, jak ji zpracují naše smysly, jak na tyto podněty reaguje náš mozek, který vjemy porovná s vlastní zkušeností, představami, konvencemi a celou další řadou asociací a impulsů.

Kniha Kreativní barva ve fotografii je o obou rovinách vnímání – tedy o skutečnosti, jak ji vidíme, jaký má na vás vliv, a o obrazu, do kterého ji transformujeme a jehož prostřednictvím můžeme oslovit, stimulovat adresáta našeho dění.

Barva a její smysluplné kreativní užití je důležitou esencí téměř každého obrazu, statického i pohyblivého, přes to je jejímu podílu na výsledném účinku, zejména právě u fotografie, věnováno mnohem méně pozornosti, než by si zasloužila. V této knize samozřejmě najdete základní informace o nejužívanějších modelech barevného prostoru, o podstatě míchání barev, jejich zachycení na světlocitlivou vrstvu, praktické způsoby vyvážené bílé i záměrné kreativní porušování zaběhlých standardů, laboratorních postupů apod.

Autor knihy, zkušený profesionální fotograf a pedagog, váš průvodce tvůrčím barevným světem, klade však v této publikaci především důraz na vztahy jednotlivých barev, na jejich polaritu či vzájemný souzvuk, na cílený účinek na diváka, tj. na psychologickou a symbolickou řeč barev i přesahy do dalších oblastí, které na první pohled přímo s fotografií nesouvisí. Naleznete zde celou řadu inspirativních příkladů od významných domácích i zahraničních tvůrců, stejně tak paletu nevšedních návodů, jak promyslet, jak vystavět či jak ovlivnit váš snímek, jehož nepřehlédnutelnou součástí je barva. Ukáže vám, že vliv barev není mnohdy marginální, ale že zásadním způsobem ovlivňují asociace, náladu a význam snímku, ani si to divák většinou uvědomuje. Podstatné je, že si to, s pomocí této knihy, uvědomíte vy, jako tvůrci neobvyklých fotografií a dokážete cílevědomě s barvou, stejně jako s kompozicí, světelnou stavbou obrazu atd., pracovat.

V knize se například dozvíte:

  • Proč dokážeme vidět a vnímat barvy? A jsou barvy, které vidíte, shodné s těmi co vyfotografujeme?
  • Co je to barevný prostor a jak smysluplně porozumět všem jazykům, kterými se v něm hovoří?
  • Jak působí barvy na naši psychiku? Jaké v nás barvy vyvolávají asociace, co symbolizují, léčí, co nám sdělují?
  • Jak uvažuje fotograf? Jaké jsou limity fotografie a v čem je její výjimečnosti? Co jí spojuje i odlišuje od dalších médií?

a mnoho dalšího.

Autor knihy:

MgA. Jan Pohribný, je přední český fotograf a pedagog. Jeho fotografie jsou zastoupeny v řadě významných veřejných i soukromých sbírek doma a byly představeny na více než 60 samostatných výstavách doma i v zahraničí. Vedle své umělecké, reklamní a ilustrační tvorby vede řadu mezinárodních workshopů a působí na několika školách doma zejména ve Skandinávii. Je členem Asociace profesionálních fotografů ČR a FotoFora Praha. Od Asociace profesionálních fotografů obdržel ocenění Fotograf roku 2011, mj. také za knihu Kreativní světlo (Zoner Press), která je již řadu let beznadějně vyprodaná.

Knihu Kreativní barva ve fotografii lze zakoupit za sníženou internetovou cenu přímo ve vydavatelství Zoner Press na https://www.zonerpress.cz/kreativni-barva-ve-fotografii

Další články:

Další články autora: