Kreslení

Kreslení dominantním okem – Betty Edwardsová

Odhalte cestu k vnímání, tvorbě a učení

Kreslení dominantním okem (Betty Edwardsová)

Zájem o druhé patří mezi silné lidské vlastnosti. Chceme toho vědět spoustu. Kým opravdu jsou. O čem přemýšlí? Co zrovna cítí? K tomu, abychom zachytili za slovy a fasádou těch, které potkáváme „skutečného člověka“, jsme vždy využívali dvou hlavních taktik. Jednou je pozorně naslouchat vyřčeným slovům. Tou druhou je snaha „nahlédnout“ do hlavy a opravdových myšlenek člověka skrz výraz tváře a očí.

Jedním z nejslavnějších citátů neznámého původu je: „Oči jsou okna do duše.“ Říká nám, že „opravdovost“ člověka můžeme nalézt, když se mu zadíváme hluboko do očí. Vyvstává však otázka: O jakých očích je zde řeč? O levém, o pravém, nebo o obou? A o jakou mysl jde, když ve skutečnosti máme „mysli“ dvě, tedy levou a pravou mozkovou hemisféru? Proč hovoříme o dvou různých očích, „dominantním“ a „subdominantním“, když většině z nás se naše oči zdají v podstatě stejné? Pravda je, že naše dvě oči jsou viditelně odlišné. Jedno se různí od toho druhého a odráží přitom naše dvě mysli a dva způsoby našeho vidění světa.

Může nám tato odlišnost pomoci při hledání „opravdovosti“ lidí?

Na vědomé úrovni víme, že to, co vidíme, je blízce spojené s tím, o čem přemýšlíme, jak přemýšlíme a co a jak v tu chvíli cítíme. Je ale zajímavé, že když se v zrcadle zblízka díváme do vlastních očí nebo při osobním kontaktu hledíme do očí ostatních, neuvědomujeme si, že můžeme opravdu vidět, které oko reaguje na slova, jež říkáme či posloucháme, a které oko dost možná cítí, aniž si všímá slov.

Tyto interakce nám komplikují takzvané křížící se spoje mezi myslí, mozkem a tělem. U většiny z nás ovládá naše levá mozková hemisféra „křížem“ pravou stranu našeho těla, od hlavy až k patě, včetně funkce našeho pravého dominantního oka. Podobně potom naše pravá mozková hemisféra „křížem“ ovládá levou část těla, od hlavy až k patě, včetně funkce našeho levého subdominantního oka.

Pravé oko je tudíž povětšinou nejsilněji propojeno s verbální částí mozku, kterou je (u většiny z nás) levá hemisféra. Při neformálních i důležitých osobních rozhovorech se všichni podvědomě snažíme napojit na dominantní, verbální propojené, pravé oko druhého člověka. Zdá se, že chceme hovořit z pravého oka do pravého oka – z dominantního oka do dominantního oka.

Jakmile se s knihou naučíte rozdíl a vyzkoušíte si jednoduchá kreslicí cvičení, získáte nový pohled na to, jak vnímáte, přemýšlíte a tvoříte.

Autorka knihy Kreslení dominantní okem Betty Edwardsová je americká učitelka umění a spisovatelka proslavená především svou knihou Naučte se kreslit pravou mozkovou hemisférou. Jejího bestselleru se prodaly více než tři miliony výtisků a bylo přeloženo do mnoha cizích jazyků, včetně češtiny a korejštiny.

Z obsahu knihy Kreslení dominantním okem:

  • Dva způsoby vidění a myšlení
  • Dominantní oko a mozek
  • Tváře a výrazy
  • Jak najít dominantní oko
  • Kreslení a symbolika očí
  • Proč portrétujeme sebe a ostatní?

Knihu je možné zakoupit ve vydavatelství Zoner Press (v tištěné podobě) v internetovém knihkupectví na https://www.zonerpress.cz/kresleni-dominantnim-okem-odhalte-cestu-k-vnimani-tvorbe-a-uceni

Další tituly od autorky Betty Edwardsové v nabídce vydavatelství Zoner Press:

Naučte se kreslit pravou mozkovou hemisférou

https://www.zonerpress.cz/naucte-se-kreslit-pravou-mozkovou-hemisferou-2021

Skicář – naučte se kreslit pravou mozkovou hemisférou

https://www.zonerpress.cz/skicar-naucte-se-kreslit-pravou-mozkovou-hemisferou-2021

V kategorii volný čas vydavatelství Zoner Press nabízí knihy edice Naučte se kreslit a malovat… Zájemci o kreslení a malování se pomocí těchto praktických příruček, náčrtníků a skicářů naučí kreslit zvířata, přírodu, lidské tělo, portréty, květiny, pouliční kresbu, úžasné postavy a charaktery ze světů fantasy, mangy a anime, temné magie a hororu, a to nejrůznějšími technikami, ať již se jedná o klasickou kresbu, či specifickou malbu. Publikace jsou určené jak pro začátečníky, tak i pokročilé umělce.