Studijní obor – Multimediální tvorba

Estimated read time 3 min read

Multimediální tvorba je pojmem, který zahrnuje mnoho oborů. Vyplynula z potřeb současného moderního světa a absolventi studia se mohou uplatnit v nejrůznějších oblastech života. Od cestovního ruchu, přes reklamní agentury, tisková oddělení a další pracoviště sdělovacích prostředků, až televizi.

Studium multimediální tvorby

Na studium Multimediální tvorby se lze přihlásit na soukromé střední škole cestovního ruchu ARCUS se sídlem v Praze 9. Škola nabízí studijní obor Multimediální tvorba ve 4-letém denním maturitním studiu. Základními předměty jsou výtvarná a prostorová tvorba, multimediální technologie, digitální fotografie a animace, tvorba a správa webových stránek, design, AutoCAD, management a marketing. Od prvního ročníku se studenti povinně učí dvěma světovým jazykům, přičemž si mohou vybrat mezi angličtinou, němčinou, francouzštinou, španělštinou a ruštinou.

Studenti mají možnost podílet se na praktické tvorbě a realizaci vlastní skutečné a registrované cestovní kanceláře ARCUS. Teoretické poznatky si tak mohou vyzkoušet v praxi například při tvorbě katalogů, reklamních videí nebo správě webových stránek apd. Dokonce mohou mít i finanční prospěch, neboť se svou prací budou podílet na zisku.

Průběh výuky ve studijním oboru Multimediální tvorba

Mimo interních učitelů zajišťují výuku také externí odborníci z praxe a z vysokých škol. Důraz je kladen na individuální přístup ke studentům a poskytování konzultací, aby se každý student mohl rozvíjet podle svých schopností i zájmů. Škola poskytuje studijní materiály, pořádá jazykové a poznávací pobyty (např. v mezinárodní škole v Anglii, Francii, Španělsku či Německu).

Studenti se mohou zúčastňovat lyžařského výcviku, výtvarných a zeměpisných exkurzí a praktických cvičení mimo školu. K výuce patří výtvarná tvorba, studium fotografie a studium designu. K dispozici mají sportovní areál, tělocvičnu, volný přístup k internetu, počítačové učebny, barevné tiskárny, videokamery a další pomůcky, které jim umožňují prohlubovat si své znalosti a dovednosti. Pro mimopražské studenty je k dispozici i ubytování. Školné činí 28 900 Kč za rok, učebnice a sešity poskytuje škola zdarma.

Uplatnění

Absolventi školy budou připraveni pro studium na vysokých školách podobného zaměření, nebo se mohou v praxi uplatnit zejména při produkci multimediální tvorby, počítačových her či animace, filmových klipů, webových stránek, tiskových materiálů, výukových prezentací atd. Konkrétními obory, ve kterých lze najít uplatnění jsou například programátor, grafik, pomocný kameraman, osvětlovač, promítač, režisér, zvukař, produkční nebo i kulturně výchovný pracovník a řada jiných.

Další články:

Další články autora: