Realistický vodní odraz

Estimated read time 6 min read

V dnešním tutoriálu si ukážeme, jak vytvořit realistický vodní odraz. Díky dnešnímu tutoriálu, budeme moci použít tyto techniky i na další fotografie, které budete potřebovat.

Krok 1

Jako první si otevřeme Nový dokument ve Photoshopu. Hodnoty zadejte podle obrázku dole.

1

Krok 2

Následně ořízněte fotografii pomocí nástroje Oříznutí od nežádoucích prvků.

2

Krok 3

Duplikujte naši fotografii. Použijte Ctrl+J a pojmenujte novou vrstvu Odraz.

3

Krok 4

Dále zvětšíme celkovou velikost plátna. Stiskněte Ctrl+Alt+C a vyberte nastavení, které je uvedeno níže. Pokud máte vlastní fotografii, nastavení si upravte podle svého.

4

5

Klikněte na vrstvu „Odraz“ a stiskněte Ctrl+T. Dále klikněte na fotografii pravým tlačítkem myši a zvolte možnost „Překlopit svisle“. Potvrďte klávesou Enter.

6

7

Krok 5

Vyberte nástroj „Přesun“(V) a přidržením klávesy Shift přetáhněte vrstvu „Odraz“ dolů.

8

Krok 6

Nyní budeme vytvářet vlny, které dodají naší fotografii reálný vzhled. Vytvořte nový dokument (Ctrl+N) a zadejte hodnoty, které jsou na obrázku dole.

9

Nyní přidáme trochu šumu. Filrt>Šum>Přidat šum a použijte nastavení na obrázku dole.

10

11

Nyní máme hrubší zrna. Dále aplikujeme rozostření. Zajděte do položky Filrt/Rozostření/Gaussovské rozostření a opět zadejte hodnoty, které jsou dole.

12

13

Dále zvolte Obraz/Přizpůsobení/Křivky a přetáhněte postníky vlevo a vpravo směrem k hrotu.

14

15

Zvolte Filtr/Galerie Filtrů a ze skici složky vyberte Bas Relief. Použijte pro nastavení hodnoty 2 pro detail a to samé pro hebkost. Nyní můžeme vidět, že textura se začíná vlnit.

16

17

Aplikujte 35px Motion Blur (Filtr/Blur/Motion Blur). To nám zajistí hladší a protáhlé vlny.

18

19

Krok 7

Nyní přesuneme naši texturu na původní dokument. Texturu označíme pomocí zkratky Ctrl+A a zkopírujeme. Vybereme původní předlohu a vložíme (Ctrl+V).

20

21

Nyní změníme perspektivu naší textury. Stiskněte Ctrl+T. Snižte výšku textury, aby se vešla do dolní poloviny obrazu.

Klepněte pravým tlačítkem na texturu a vyberte perspektivu. Přetažením horní části a spodní rukojeti se snažte dosáhnout podobné transformace jako je níže.

Ujistěte se, že je vše zarovnáno a nic se nepřekrývá s horní vrstvou. Potvrďte změny.

22

23

Krok 8

Vyberte vrstvu textury a ujistěte se, že je vrstva aktivní. Nyní držte klávesu Ctrl a klikněte na vrstvu Textury, kde by se měl vytvořit výběr, který následně duplikujte.

Pokud jste vše udělali správně, nová vrstva a původní vrstva by měli být naprosto totožné. Původní vrstvu textury smažte a nahraďte ji nově vytvořenou vrstvou.

24

25

Krok 9

Dále Zvolte Obraz/Oříznout. Vyberte průhledné obrazové body a stiskněte tlačítko OK. Tak jsme se zbavili transparentní části naší vrstvy. Nyní uložte texturu.

26

27

Krok 10

Zavřete dokument Textury a vraťte se k původní fotografii. Vypněte viditelnost vrstvy „Textura“.

28

29

Krok 11

Klepněte pravým tlačítkem na vrstvu „Textura“ a vyberte nabídku převést na inteligentní objekt.

30

Dále zavítejte do nabídky Filter/Galerie filtr a vyberte ve složce Distort/Deformovat filtr Glass. Klikněte na ikonku jako na obrázku a načtěte si vaší vyrobenou texturu, kterou jste uložili dříve.

31

Hodnoty nastavte podle obrázku nebo si vyberte nastavení podle svého uvážení.

32

33

Krok 12

Zapněte naši „Texturu“, kterou jsme původně vypnuli. Změňte režim prolnutí této vrstvy na 18% a všimněte si, jak naše reflexní vrstva získala na kvalitě.

34

35

Krok 13

Obrázek dále upravíme barevně. Vyberte nástroj štětec, podržte klávesu Alt a klepněte na modré nebe, aby se nám vytvořil vzorek barvy. Vytvořte novou vrstvu a vyplňte jí námi vybranou barvou (Alt+Backspace). Pojmenujte vrstvu Barva.

36

Přesuňte vrstvu Barva pod vrstvu Textura. Dále podržte klávesu Alt a klikněte přímo mezi vrstvy Barva a Odraz.

37

38

Přidáme masku vrstvy, na vrstvu Barva. Vrstva/Maska vrstvy/Odkrýt vše. Vyberte nástroj přechod (G) a vyberte nabídku popředí na pozadí.

39

40

Krok 14

Stále máme vybraný nástroj Přechod a podržte klávesu Shift a táhněte směrem dolů. Nyní klikněte na obrázku nahoře a přetáhněte přechod až na spodní stranu vrstvy, jako je ukázáno na obrázku dole.

41

42

Snižte průhlednost vrstvy Barva na 12%.

43

44

Krok 15

Již máme většinu hotovou. Nyní změníme barevné ladění obrázku.

Vytvořte novou vrstvu úprav (Vrstva/Nová Vrstva úprav/Křivky). Hodnoty zadejte podle nastavení níže nebo si zvolte své vlastní.

45

46

47

48

49

Krok 16

Nyní zvýšíme kontrast. Opět přidáme novou vrstvu úprav. Vrstva/Nová vrstva úprav/ Black & White. Změňte režim prolnutí této vrstvy na měkké světlo a snižte krytí na 46%.

50

51

Krok 17

V případě nelibosti obrazu v některých částech, ořízneme naši fotografii. V dolní části se nachází několik šotků, které se nám nelíbí. Ořízneme proto fotografii.

52

Krok 18

Nakonec přidáme efekt vinětce. Vytvořte novou vrstvu (Ctrl+Shift+Alt+N) a naplňte ji bílou (Alt+Backspace) barvou popředí. Zvolte Filtr/Korekce objektivu a na kartě Vlastní vyberte Vinětaci a přesuňte vše dole. Potvrďte Ok a změňte režim prolnutí na Násobit.

Pokud je vrstva Barva příliš intenzivní, změňte viditelnost na 7%.

53

Máme hotovo!!!

Nyní se můžete kochat výsledkem vaší dobře odvedené práce.

54

 

 

Další články:

Další články autora: