Světelná signalizace, cesta ke zvýšení prestiže i bezpečnosti

Estimated read time 3 min read

Výrobní proces a bezpečnost práce – oba tyto pojmy spolu úzce souvisí. Je známo, že pořádek na pracovišti, promyšlený výrobní cyklus a efektivita je nejen zárukou dobrých ekonomických výsledků firmy, ale také předpokladem ke snížení počtu pracovních úrazů. Bezpečnost práce je nejen v zájmu samotných zaměstnanců, ale i jejich zaměstnavatelů. K většině pracovních úrazů dochází vinou nepozornosti, únavy a také v důsledku tzv. provozní slepoty. To je obvyklý jev, který postihuje každého, kdo se delší dobu pohybuje v jednom prostředí a přestane vnímat tradiční bezpečnostní systémy.

Moderní metody

S moderními metodami a certifikovanými výrobky přichází firma Visap. Vzájemná spolupráce začíná nezávaznou pracovní schůzkou za účelem seznámení se s prostředím a představami klienta. Poté následuje analýza současného stavu nejen bezpečnosti práce, ale celého výrobního cyklu. Další fází spolupráce je návrh opatření, která jsou s vedením dané firmy projednána, a která vedou ke zvýšení efektivity výrobního cyklu, ke zlepšení pracovního prostředí a k eliminaci bezpečnostních rizik. Základem těchto opatření je především eliminace provozní slepoty, k čemuž pomáhá optická čili světelná signalizace.

Princip světelné signalizace

Princip této metody spočívá v promítání výstražných značek na podlahu, na manipulační vozíky a další techniku. Pokud hrozí, že pracovník nebo kdokoli, kdo se pohybuje ve výrobní hale, by mohl vstoupit do jízdní dráhy vysokozdvižného vozíku, objeví se těsně před ním výrazný světelný nápis „Stop“. Zkušenosti mnoha výrobních provozů potvrzují, že toto světelné značení je mnohem účinnější bezpečnostní systém, než dosavadní značení.

V čem spočívá přínos tohoto postupu?

Hlavním výsledkem je světelná signalizace, která mnohem účinněji působí na všechny zaměstnance, kteří se v provozu pohybují. Světelnou signalizacï začnou vnímat mnohem s větší pozorností, jelikož ji nelze přehlédnout. Pokud se zaměstnanec přiblíží k rizikovému místu, promítne se těsně před něj na podlahu například značka „Stop“. Na základě dosavadních zkušeností mnoha výrobních provozů se ukazuje, že tento bezpečnostní systém je nejúčinnější.

Využití pro zvýšení prestiže

Světelná projekce nemusí sloužit jen pro zvýšení bezpečnosti a lepší orientaci v provozu, ale i k zvýšení pozornosti zákazníků. Projekce loga je impozantní způsob, jak promítnout brand společnosti přímo na stěně budovy či kdekoliv v interiéru. Tento prvek nikdo nepřehlédne a stane se vítanou možností, jak zvýšit prestiž a zaujmout klienty i zaměstnance. Projekční technologie od Visap není drahá a může si jí do svých prostorů pořídit každý. Nejvíce ji ocení firmy, ale i pořadatelé zajímavých akcí.

Další články:

Další články autora: