Overlay diffusion

Estimated read time 3 min read

Overlay diffusion je jedním z nejoblíbenějších fotografických efektů. Tento efekt vytváří zasněné, živé fotografie, ale také umí skrýt detaily ve stínech a světlu. V dnešním tutoriálu si ukážeme jak správně tento efekt použít, bez ztráty detailů.

Krok 1

Otevřete fotografii, kterou chcete použít. Dobrou volbou je použít fotografie ze svatby nebo z jiné společenské události, protože budete mít možnosti vidět, jako tato technika chrání odstíny černé na smokingu a světlé tóny na svatebních šatech.

1

Krok 2

Nyní si připravíme vrstvy pro nás efekt. Uživatelé Photoshop CS3 mohou použít inteligentní filtr a praktikovat nedestruktivní editaci a zároveň udržet malou velikost souboru. Pro Photoshop CS2 a starší je nejlepší duplikovat vrstvu.

Pokud používáte CS3, klepněte pravým tlačítkem na vrstvu v panelu Vrstvy a vyberte Převést na inteligentní objekt.

Pokud používáte CS2 a starší, zvolte Vrstva/Duplikovat a změňte režim prolnutí na Překrýt.

2

Krok 3

Nyní zvolte Filtr/Rozostření/Gaussovské rozostření. Ponechte výchozí nastavení a pak klepněte na tlačítko OK. Nyní změňte režim prolnutí na Chytrý filtr. Dvakrát klepněte na ikonu volby prolnutí v paletě Vrstvy a změňte režim prolnutí na Překrýt. Klepněte na tlačítko OK a poklepejte na inteligentní filtr Gaussovské rozostření, aby se upravilo nastavení Gaussovského rozostření.

3

Nastavte podle obrázku níže.

4

Photoshop CS2 nebo starší: Upravte nastavení podle vašeho přání.

Krok 4

Nyní se naučíme techniku, která nám ochrání potřebné detaily.

Pro Photoshop CS3 klikněte na inteligentní filtry v masce vrstvy v paletě Vrstvy.

Photoshop CS2 či starší. Klepněte na tlačítko masky v paletě Vrsvy. Nyní se ujistěte, že maska vrstvy je vybrána.

5

Krok 5

Zvolte Obraz/Použít Obraz. S tímto nástrojem, vložíme kopii obrázku do masky vrstvy. Použijte výchozí nastavení, které by mělo být stejné jako na obrázku níže.

6

Miniatura masky vy měla být černá a bílá podle obrázku, na kterém pracujete.

7

Krok 6

Nyní zvolte Filtr/Stylizace/Solarizace. To by mělo ztmavit obraz na masce. Díky tomuto kroku nám vrstva ovlivní pouze střední tóny.

Problém je v tom, že je efekt málo viditelná a tak v dalším kroku provedeme zvýšení kontrastu a jasu masky.

89

Krok 7

Stále mějte vybranou masku vrstvy a jděte na Obraz/Přizpůsobení/Úrovně. Pomocí nástroje Úrovně, přesuňte bílé vstupní posuvníky směrem doleva. Tím se zvýší kontrast a jas na masce. Čím více posunete posuvníky, tím více bude viditelný efekt. Změny potvrďte kliknutím na OK.

11

Nyní máme hotovo.

12

Změny můžete zkontrolovat na obrázku dole.

image_13

Další články:

Další články autora: