Rozdělené tónování

Estimated read time 3 min read

Mezi barvou a odstínem šedi je rozdělené tónování. Touto nepatrnou změnou přidáme do fotografií dramatický efekt. Tato technika může být také použita k vytvoření retro nebo abstraktního efektu. Pusťme se do toho!

Krok 1

Spusťte Photoshop a otevřete vámi libovolně vybranou fotografii. Tento efekt bude fungovat ve většině verzích Photoshopu a tak se nemusíte bát, že by to vaše verze neumožňovala.

1

Krok 2

Zvolte Vrstva/Nová vrstva úprav/Odstín a Sytost. Až se objeví okno Odstín a sytost, klepněte na tlačítko OK bez změny nastavení. Nyní by měla být nová vrstva Odstín a sytost v paletě Vrstvy.

2

Krok 3

Ujistěte se, že máte vybranou vrstvu Odstín a sytost v paletě vrstvy. Stiskněte Ctrl+J nebo jděte na Vrstva/Duplikovat vrstvu. Nyní máte mít dvě vrstvy úprav. Přejmenujte vrchní vrstvu na světlo a prostřední vrstvu na stíny. Chcete-li přejmenovat vrstvu, poklepejte na název vrstvy v paletě Vrstvy.

3

Krok 4

Než začneme, označte vrstvu Světlo a vytvořte masku vrstvy v paletě Vrstva a vyberte ji. Nyní by měla mít bílý okraj, to dokazuje, že maska vrstvy byla vybrána. Nyní zvolte Obraz/použít obraz. Jakmile vyskočí okno, ponechte původní nastavení a potvrďte stiskem tlačítka OK. Nyní by jste měli mít kopii obrázku v masce vrstvy.

4

5

Krok 5

Teď, když máme všechny vrstvy správně nastaveny, můžeme určit barvy na Světlo a Stín. Nejdříve klikněte dvakrát na ikonu Odstín a sytost ve vrstvě Světlo. Vyskočí vám okno Odstín a sytost, kde můžete nastavit barvu. Zaškrtněte vybarvení v dolním pravém rohu a upravte nastavení podle toho, jak potřebujete. Až budete hotovy, obrázek by měl vypadat tónovaný.

6

Nyní uděláme to samé v nastavení vrstvy Stíny. Upravte nastavení vrstvy Stíny jako v předchozím kroku. Měli by jste ihned vidět změny v obraze, pokud máte zaškrtnuté tlačítko Náhled. Rovnováha mezi barvami nemusí být vidět ihned, v dalším kroku si ukážeme jak na to. Nyní si nastavte barvu podle vaší chuti.

7

Krok 7

Chcete-li nastavit vyvážení, budeme pracovat v masce vrstvy Světlo. Vyberte masku vrstvy a poté otevřete nástroj Úrovně (Ctrl+L nebo Obraz/Přizpůsobení/Úrovně). Přetáhněte střední posuvník směrem doleva nebo doprava pro změnu rovnováhy těchto dvou barev. Dole na obrázku, jsme dali větší sílu oranžové barvě, takže modrá je jen lehce viditelná.

8

Nyní máme hotovo! Podívejte se na původní obrázek a na naši úpravu.

9

10

 

Další články:

Další články autora: