Hvězdné odlesky na vašich fotkách

Estimated read time 4 min read

Po přečtení tohoto tutoriálu budete umět udělat noční scény s okouzlujícím efektem hvězd ze světelných zdrojů. V programu Photoshop se naučíte jak oddělit světelné zdroje z fotografie a vytvořit tak hvězdy ze světla.

Krok 1

Otevřete fotografii ve Photoshopu.

2

Krok 2

Za druhé musíme vytvořit vrstvu jen ze světelných zdrojů. Stiskněte Ctrl+J a duplikujte tak vrstvu, nebo jděte do nabídky Vrstva/Duplikovat vrstvu. Dvakrát klikněte na text této vrstvy a přejmenujte ji podle potřeby.

3

Krok 3

Pokud chceme najít světelné zdroje, jednoduše použijeme nástroj úrovní a odfiltrujeme vše kromě jasu na fotografii. Stiskněte Ctrl+L pro přístup k Úrovním nebo otevřete Obraz/Přizpůsobení/Úrovně. V nástroji pak posuňte střední posuvník zcela vpravo, takže se obraz stane pasterizovaným.

4

Krok 4

Většina nesvětelných oblastí z fotografie je pryč, ale stále je třeba vymazat některé oblasti, které nejsou světelné zdroje. Vyberte nástroj štětec a nastavte barvu popředí na černou. Poté pomalujte všechny oblasti, které nejsou světelné zdroje. Dole na obrázku můžete vidět náš výsledek.

5

Krok 5

Duplikujte vrstvu a změňte režim prolnutí na Závoj. Tuto vrstvu použijeme k vytvoření první polovině hvězdy.

6

Krok 6

Otevřete Filtr/Rozostření a vyberte položku Rozmáznout. V okně Rozmáznout nastavte úhel na 45° a nastavte vzdálenost podle vašich preferencí.

7

Krok 7

Rozmazání je sotva viditelné. Nejprve uděláme konce ostřejší s opětovným použitím filtru Rozmáznout. To provedeme pomocí zkratky Ctrl+F nebo otevřete nabídku Filtr a vyberte první zápis Rozmáznout. Nyní uděláme vrstvu více viditelnou pomocí automatické úrovně. Stiskněte Shift+Ctrl+L nebo otevřete Obraz/Přizpůsobení/Úrovně automaticky. Jakmile aplikujete efekt, výsledek by měl být více viditelný.

9

Krok 8

Nyní budeme aplikovat stejný postup k vytvoření druhé poloviny hvězd. Vyberte vrstvu světla a stiskněte Ctrl+J pro duplikování vrstvy. Režim nové vrstvy by měl být stejný jako v původní vrstvě.

10

Krok 9

Opět aplikujeme filtr Rozmáznout, ale s opačným úhlem. Otevřete Filtr/Rozostření a vyberte Rozmáznout. V okně Rozmáznout stačí změnit hodnotu úhlu na -45° a potvrdit.

11

Krok 10

Stiskněte Ctrl+F nebo otevřete nabídku Filtr a vyberte první zápis: Rozmáznout. Poté stiskněte Shift+Ctrl+L nebo otevřete Obraz/Přizpůsobení a zvolte Úrovně Automaticky. Nyní by měl být vidět efekt hvězdy.

12

Krok 11

Nyní zvýšíme kontrast hvězd. Vyberte horní vrstvu a stiskněte Ctrl+E nebo otevřete nabídku Vrstva/Sloučit dolů, tak sloučíme dvě vrstvy do jedné. Poté klikněte na ikonu oka vedle vrstvy Světla a skryjte vrstvu.

13

Krok 12

Otevřete pomocí Ctrl+L úrovně a dále posuňte střední posuvník směrem doprava ke snížení hvězd v obraze a klepněte na tlačítko OK. Nastavení 0,5 je dobrým výchozím nastavením pro většinu fotografiíí.

14

Krok 13

Pokud chcete mít ještě více jasnější hvězdy, stačí jednoduše duplikovat vrstvu (Ctrl+J). Opakujte tento efekt do té doby, než budete s výsledkem spokojeni.

15

Máme hotovo! Dobrá práce.

Další články:

Další články autora: